Увс Хөвсгөл Баян-Өлгий Сэлэнгэ Дундговь Булган Ховд Говь-Алтай Завхан Орхон Архангай Сүхбаатар Дорноговь Говьсүмбэр Өмнөговь Өвөрхангай Баянхонгор Хэнтий Дорнод Дархан-Уул Төв Улаанбаатар

Хөвсгөлд хамгийн олон, Говьсүмбэрт хамгийн цөөн хүн ажил эрхэлж байна


Монгол Улсын  21 аймаг тус бүрт хэчнээн хүн ажил эрхэлж буйг танилцуулъя. Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс гаргасан "Аймгуудын өрсөлдөх чадвар 2019" тайлангийн мэдээлэл гэдгийг тодотгоё.
 
 • Хөвсгөл 57 235
 • Өвөрхангай 55 882
 • Төв 49 685
 • Баян-Өлгий 48 758
 • Сэлэнгэ 45 881
 • Архангай 43 859
 • Баянхонгор 41 458
 • Ховд 36 289
 • Орхон 34 935
 • Увс 32 712
 • Завхан 31 868
 • Дархан-Уул 31 526
 • Дорнод 30 153
 • Өмнөговь 29 681
 • Дорноговь 29 679
 • Хэнтий 29 446
 • Булган 27 304
 • Говь-Алтай 26 896
 • Сүхбаатар 26 798
 • Дундговь 23 328
 • Говьсүмбэр 6 597
скачать dle 12.0

Next Post

Шинэ мэдээ