Увс Хөвсгөл Баян-Өлгий Сэлэнгэ Дундговь Булган Ховд Говь-Алтай Завхан Орхон Архангай Сүхбаатар Дорноговь Говьсүмбэр Өмнөговь Өвөрхангай Баянхонгор Хэнтий Дорнод Дархан-Уул Төв Улаанбаатар

Дэлхийн тойрог зам дахь амьдрал сансрын нисэгчдийн тархинд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Олон улсын сансрын станц дээр ажиллаж буй сансрын нисэгчийн тархи хүнийг сансар дахь амьдралд дасан зохицоход нь туслах зорилгоор өөрчлөгддөг гэж Оросын шинжлэх ухааны академийн...

Шинэ мэдээ