Увс Хөвсгөл Баян-Өлгий Сэлэнгэ Дундговь Булган Ховд Говь-Алтай Завхан Орхон Архангай Сүхбаатар Дорноговь Говьсүмбэр Өмнөговь Өвөрхангай Баянхонгор Хэнтий Дорнод Дархан-Уул Төв Улаанбаатар

Улаан суварга

Өвөр Монголын Алшаа аймгйин зүүн хойд биеийн Олонбулаг суманд ус хөрснйи идэгдлээс болж ийм багана хэлбэртэй хачирхалтай дүрс бүтсэн байна. Тухайн газрын хүмүүс үүнийгээ Улаан...

Шинэ мэдээ