Увс Хөвсгөл Баян-Өлгий Сэлэнгэ Дундговь Булган Ховд Говь-Алтай Завхан Орхон Архангай Сүхбаатар Дорноговь Говьсүмбэр Өмнөговь Өвөрхангай Баянхонгор Хэнтий Дорнод Дархан-Уул Төв Улаанбаатар

УИХ-ын гишүүн Н.Номтойбаяр санаачилгаар улсын төсөвийн хөрөнгөөр 2012-2019 онд хийгдсэн болон 2020 онд хийгдэх ажлууд

 
УИХ-ЫН ГИШҮҮН Н.НОМТОЙБАЯРЫН САНААЧИЛГААР УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР
2012-2019 ОНД ХИЙГДСЭН БОЛОН 2020 ОНД ХИЙХ АЖЛУУД
 
Д/д
Ажлын нэр
Хаана
Хэрэгжсэн  он
Төсөв /сая.төг/
Тайлбар
1
Эрүүл мэндийн төвийн засвар
Баяндун
2017
56.6
Ашиглалтад орсон.
2
ЕБС-д боловсон ариун цэврийн байгууламж байгуулах
2018
90.0
Ашиглалтад орсон.
3
100 ортой дотуур байрын барилга
2019
1,300.0
2019 онд суурийн ажил, цахилгааны ажилд 500.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. Ажил хийгдэж байна. 2020 онд ашиглалтад орно.
4
Спорт заалын их засвар
2019
110.1
Ашиглалтад орсон.
5
Сургуулийн барилгын засвар
Баянтүмэн
2016
115.8
Ашиглалтад орсон.
6
Соёлын төвийн барилга
2016
1,023.0
Ашиглалтад орсон. 2012-2016 онд хэрэгжсэн.
7
ЕБС-д боловсон ариун цэврийн байгууламж байгуулах
2018
90.0
Ашиглалтад орсон.
8
Сумын төвийг Мянганы замтай холбох хатуу хучилттай авто зам
2019
800.0
Ашиглалтад орсон. 2018-2019 онд хэрэгжсэн.
9
150 ортой Цэцэрлэгийн барилга
2019
1,300.0
2019 онд суурийн ажил, цахилгааны ажилд 450.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. Ажил хийгдэж байна. 2020 онд ашиглалтад орно.
10
Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 20 ортой
2020
500.0
Нийт 1 тэрбум 537 сая төгрөг. 2021 онд үлдсэн санхүүжилт хийгдэж, ашиглалтад орно.
11
150 ортой Цэцэрлэгийн барилга
Баян-Уул
2016
1,600.0
Ашиглалтад орсон. 2013-2016 онд хэрэгжсэн.
12
Хархираагийн соёл түүхийн төвийн барилга
2017
243.9
Ашиглалтад орсон. 2012-2017 онд хэрэгжсэн.
13
Сум дундын эмнэлгийн халаалтын тогооны их засвар
2017
76.7
Ашиглалтад орсон.
14
Сумын төвийн шинэчлэлт төсөл
2018
5,000.0
Ашиглалтад орсон. 2014-2018 онд хэрэгжсэн
15
Сум дундын эмнэлэгт боловсон ариун цэврийн байгууламж байгуулах
2018
90.0
Ашиглалтад орсон.
16
640 суудалтай Сургуулийн барилга
2018
3,900.0
Ашиглалтад орсон.
17
250 суудалтай Соёлын төвийн барилга
2019
1,255.0
2019 онд 455.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. 2020 онд ашиглалтад орно.
18
100 ортой Дотуур байрын барилга
Дашбалбар
2016
974.9
Ашиглалтад орсон. 2013-2016 онд хэрэгжсэн.
19
Спорт заалын барилга
2016
738.1
Ашиглалтад орсон. 2012-2016 онд хэрэгжсэн.
20
Цэцэрлэгийн барилгын их засвар
2016
170.0
Ашиглалтад орсон.
21
Сургуулийн барилгын их засвар
2019
496.6
Ашиглалтад орсон.
22
Улз голын гүүрний зураг төсөв, гүүрний ажил
 
2020
400.0
Нийт төсөв 900.0 сая төгрөг. 2021 онд үлдсэн санхүүжилт хийгдэж, ашиглалтад орно.
23
Төвлөрсөн эрчим хүчний 10 квт шугам сүлжээг 35 квт-аар солих ажлын зураг төсөв хийлгэх
 
100.0
 
24
Сургуулийн дотуур байрны засвар
Цагаан-Овоо
2017
30.0
Ашиглалтад орсон.
25
Эрүүл  мэндийн төвд боловсон ариун цэврийн байгууламж байгуулах
2018
90.0
Ашиглалтад орсон.
26
Галын голын төмөр бетон гүүр, 36.7 у/м
2018
767.8
Ашиглалтад орсон.
27
150 ортой Дотуур байрын барилга
2019
1,500.0
2019 онд 500.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. 2020 онд ашиглалтад орно.
28
Соёлын төвийн барилгын их засвар
2019
530.0
2019 онд 200.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. 2020 онд ашиглалтад орно.
29
Эрүүл мэндийн төвийн моргийн барилга
2019
98.0
Ашиглалтад орсон.
30
Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар
2019
142.7
Ашиглалтад орсон.
31
Цэцэрлэгийн дээврийн засвар
Чулуунхороот
2017
72.0
Ашиглалтад орсон.
32
Мардай-Чулуунхороот сумын 35 кВ-ын 160 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц
2017
4,397.4
Ашиглалтад орсон. 2012-2017 онд хэрэгжсэн.
33
Хүүхдийн цэцэрлэгийн боловсон ариун цэврийн байгууламж байгуулах
2018
90.0
Ашиглалтад орсон.
34
Спорт заал шинээр барих
2019
1,000.0
2019 онд 500.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. 2020 онд ашиглалтад орно.
35
Улз голын модон гүүрийг төмөр бетон болгон шинэчлэх зураг төсөв хийлгэх
2019
100.0
Зураг төсөв хийгдсэн.
36
Соёлын төвийн барилгын дээвэр, гадна засвар тохижилт 
2020
80.0
 
37
Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар
150.0
 
38
Улз голын модон гүүрийг цемент бетон гүүр болгон шинэчлэх
500.0
Нийт төсөв 2,5 тэрбум төгрөг.
39
Спорт заалны барилга
Хэрлэн сум
2-р баг
2016
910.3
Ашиглалтад орсон. 2012-2016 онд хэрэгжсэн.
40
Хан-Уул цогцолбор сургуулийн засвар
2018
80.0
Ашиглалтад орсон.
41
Хан-Уул цогцолбор сургуулийн дотуур байрын барилга
 
2020
500.0
Нийт төсөв 1 тэрбум 783 сая төгрөг.
42
Зүүн бүсийн Ахмад настны асрамж үйлчилгээний төвийн барилгын шугам сүлжээ
Хэрлэн сум
3-р баг
2019
161.0
Ашиглалтад орсон.
43
Сургуулийн барилга, 640 суудалтай
2019
4,000.0
2019 онд 1,000.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. 2020 онд ашиглалтад орно. 
44
Цэцэрлэгийн барилга /6 дугаар цэцэрлэг/
2019
1,300.0
2019 онд 500.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. 2020 онд ашиглалтад орно. 
45
Музейн барилга
2019
3,000.0
2019 онд 1,000.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. Шав тавьсан. 2020 онд ашиглалтад орно. 
46
Политехникийн коллежийн хотхон
Хэрлэн сум
4-р баг
2016
2,000.0
Ашиглалтад орсон. 2014-2016 онд хэрэгжсэн.
47
Эмнэлгийн барилга
2016
705.0
Ашиглалтад орсон. 2014-2016 онд хэрэгжсэн.
48
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, иргэдийн хөгжлийн төвийн барилга
2019
4,000.0
Барилгын ажил явагдаж байна.
49
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ортой
2019
1,500.0
2019 онд 900.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. 2020 онд ашиглалтад орно. 
50
12-р Цэцэрлэгийн барилга, 150 ортой
Хэрлэн сум
7-р баг
2016
935.3
Ашиглалтад орсон. 2011-2016 онд хэрэгжсэн.
51
6-р сургуулийн Спорт заалын барилга
2016
938.3
Ашиглалтад орсон. 2012-2016 онд хэрэгжсэн.
52
12-р сургуулийн барилгын засвар
2016
64.0
Ашиглалтад орсон.
53
50 ортой Төрөх эмнэлгийн барилга
2016
2,774.0
Ашиглалтад орсон. 2012-2016 онд хэрэгжсэн.
54
БОЭТ-ийн барилгын их засвар /Дорнод, Чойбалсан/
2016
309.0
Ашиглалтад орсон. 2015-2016 онд хэрэгжсэн.
55
Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр
2016
5,102.0
Ашиглалтад орсон. 2013-2017 онд хэрэгжсэн.
56
8 дугаар сургуулийн халаалтын системийн засвар
2017
30.5
Ашиглалтад орсон.
57
Аймгийн төв номын сангийн засварын ажил /Хэрлэн сум, Төв номын сан/
2017
6.0
Ашиглалтад орсон.
58
Хөгжим худалдан авах
2017
8.3
Тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдсэн.
59
Хөгжимт драмын театрын барилгын гадна фасадын засварын ажил
2018
30.0
Ашиглалтад орсон.
60
БОЭТ-ийн төв корпусын засварын ажил
2018
150.0
Ашиглалтад орсон.
61
БОЭТ-ийн вакуум хагалгааны өрөөний тоног төхөөрөмж
2018
600.0
Ашиглалтад орсон.
62
8-р сургуулийн барилгын их засвар
2019
450.0
Ашиглалтад орсон.
63
Эрүүл мэндийн төвийн барилга
2019
1,500.0
2019 онд 900.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. 2020 онд ашиглалтад орно. 
64
БОЭТ-д Суурин рентген аппарат авах
2019
250.0
Тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдсэн.
65
Улз голын урсцыг нэмэгдүүлэх "Онон-Улз" төсөл
Дорнод
2019
2,500.0
2019 онд 1,100.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. ТЭЗҮ дуусаж, ажил эхэлсэн.
66
Дорнод их сургуулийн шинэ хотхоны зураг төсөв, техник эдийн засгийн үндэслэл
2019
400.0
Хийгдсэн. Газар сонгосон.
67
Багшийн хөгжлийн хөтөлбөр
2020
1,000.0
Нийт төсөв 2.0 тэрбум төгрөг.
НИЙТ
65,182.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УИХ-ЫН ГИШҮҮН Н.НОМТОЙБАЯР ХУВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ШИЙДВЭРЛЭСЭН АЖЛУУД
/2012-2019 он/
Д/д
Сумын нэр
Ажлын нэр
Хэрэгжсэн  он
1
Баяндун
Сумын ахмад настнуудыг нийгмийн идэвхтэй байлгах, ирээдүйн хүүхэд залуучуудыг сурган хүмүүжүүлэхэд зориулж ахмадууддаа “Ач санах өргөө“-г барьж бэлэглэв. 
2016-2018
2
Сумын 42 хүртэлх хүүхдэд сургалтын төлбөр олгов.
3
Сумын 90 жилийн ойд зориулсан “Миний Баяндун” ном хэвлүүлэхэд 5.0 сая төгрөг хандивлав.
4
3 оюутны сургалтын төлбөрт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэв.
5
Сумын харьяа иргэний үүсгэн байгуулсан хүүхдийн төвд 5.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
6
Хүн амын эрүүл мэндийн төлөө үйлчилдэг сумын эмнэлгийн машины засварын зардалд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэв.
7
Түргэн, Наран баг тус бүрт зөөврийн хөгжим аппаратур бэлэглэв. 
2019
8
Яргай, Хайрхан баг тус бүрт мотор бэлэглэв.
9
Наран багийн иргэн Ө.Болормаад өөрийн гэртэй болоход 1.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
10
Яргай багийн байрны засвар тохижилтод 1.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв. 
11
ЕБС-ийн сурагч Энхжаргалын Отгонцэцэгийг Япон улсад “Сурагч солилцоо” хөтөлбөрт хамрагдахад замын зардал болох  2.1 сая төгрөгийг шийдвэрлэв.
12
2 сурагчийн сургалтын төлбөрт тус бүр 1.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
13
Баянтүмэн
Сумын ахмад настнуудыг нийгмийн идэвхтэй байлгах, ирээдүйн хүүхэд залуучуудыг сурган хүмүүжүүлэхэд зориулж ахмадууддаа “Ач санах өргөө“-г барьж бэлэглэв.
2016-2018
14
Сумын иргэдийн жижиг, дунд үйлдвэрлэл, бичил бизнесийг дэмжих нөхцөлтэйгөөр 30.0 сая төгрөгийг шийдвэрлэж олгов.
15
“Гэр дулаан бол Сэтгэл дулаан” хөтөлбөрийн хүрээнд 150 өрхөд тус бүр 2 тонн нүүрс үнэгүй олгов.
16
Сумын 1 оюутан гадаадад суралцахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэв.
17
Сумын Спорт заалыг Соёлын төв болгох ажилд 10.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
2019
18
Ахмадуудад эрүүл мэндийн тоног төхөөрөмж худалдан авахад 4.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
19
Хотонт, Өлзийт баг тус бүрт мотор бэлэглэв.
20
Багийн бага сургууль барих ажилд барилгын материалыг шийдвэрлэв. 
21
Баян-Уул
Сумын ахмад настнуудыг нийгмийн идэвхтэй байлгах, ирээдүйн хүүхэд залуучуудыг сурган хүмүүжүүлэхэд зориулж ахмадууддаа “Ач санах өргөө“-г барьж бэлэглэв.
2016-2018
22
-Баян-Уул сумын 4 иргэний эмчилгээний зардалд 6.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
23
Оюутнуудын сургалтын төлбөрт 20.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
24
Хэлмэгдэгсдийн гэгээн дурсгалд зориулан босгож буй хөшөөнд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэв.
25
Өвөр-Эрээн багийн харилцаа холбоог сайжруулахад холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж шийдвэрлэв.
26
Иргэдийн өрхийн амьжиргааг дэмжих “Хоршиж хөрөнгөжье” төслийг сумын “Ноён даамал” ХЗХ-той хамтран хэрэгжүүлж, нийт 300 иргэнийг хамруулж, 30.0 сая төгрөгийн санхүүжилт хийв. 
27
Эмнэлгийн ажилтнуудыг цалингийн зээлийн хүүнээс чөлөөлөх ажилд 15.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
2019
28
Харчулуут багт хөгжим аппаратур бэлэглэв.
29
Эрээн багийн сүлд дууг дүрсжүүлэх ажилд 2.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
30
Дашбалбар
Сумын ахмад настнуудыг нийгмийн идэвхтэй байлгах, ирээдүйн хүүхэд залуучуудыг сурган хүмүүжүүлэхэд зориулж ахмадууддаа “Ач санах өргөө“-г барьж бэлэглэв.
2016-2018
31
“Дашбалбар хөгжил сан”-гийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн эх үүсвэр олгов.
32
10 сурагчид сургалтын төлбөр олгов.
33
Сумын 1 сурагчийн их сургуульд суралцах 4 жилийн сургалтын төлбөрийг шийдвэрлэв.
34
Харзат, Номинт багуудын байрны засвар тохижилтод тус бүр 1.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
2019
35
Номинт багт зөөврийн хөгжим аппаратур бэлэглэв.
36
Номинт багт 4.0 сая төгрөгийн үнэ бүхий Хүүхдийн тоглоомын талбай бэлэглэж, суурилуулав. 
37
Харзат багт мотор бэлэглэв.
38
Сумын нутагт илэрсэн агуйг хашаажуулах, хамгаалахад 2.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
39
Цагаан-Овоо
“Цагаан-Овоо хөгжил” санд 15.0 сая төгрөгийн өртөг бүхий байр, 2 ширхэг иж бүрэн компьютер бэлэглэв.
2016-2018
40
“Цагаан-Овоо хөгжил” санд иргэдийн жижиг, дунд үйлдвэрлэл, бичил бизнесийг дэмжих нөхцөлтэйгөөр 15.0 сая төгрөгийн эх үүсвэрийг олгов.
41
Хичээл, сурлагадаа амжилт гаргасан 20 хүүхдэд их, дээд сургуулийн эхний жилийн сургалтын төлбөрийн дэмжлэг үзүүлэв.
42
Сумын 1 сурагчийн их сургуульд суралцах 4 жилийн сургалтын төлбөрийг шийдвэрлэв.
43
Сумын ахмад настнуудыг нийгмийн идэвхтэй байлгах, ирээдүйн хүүхэд залуучуудыг сурган хүмүүжүүлэхэд зориулж ахмадууддаа 22.5 сая төгрөгийн үнэ бүхий “Ач санах өргөө“-г барьж бэлэглэв.
2019
44
Баянгол багийн 60 жилийн ойд 1.5 сая төгрөгийн  дэмжлэг үзүүлэв.
45
Баянгол багт 4.0 сая төгрөгийн үнэ бүхий Хүүхдийн тоглоомын талбай бэлэглэж, суурилуулав. 
46
Залуу 6 малчныг тус бүр 50 богоор малжуулав.
47
Дуучин Сүрэнхүүгийн уран бүтээлд 3,000,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
48
Чулуунхороот
“Чойбалсан хөгжил” санд байр бэлэглэв.
2016-2018
49
Маршал Х.Чойбалсангийн мэндэлсний 120 жилийн ойд зориулж маршалын хөшөөний засварын ажилд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэв.
50
Малжуулах төсөлд дэмжлэг үзүүлэв.
51
Галуут багт 4.0 сая төгрөгийн үнэ бүхий Хүүхдийн тоглоомын талбай бэлэглэж, суурилуулав.
2019
52
Галуут багт мотор, зөөврийн хөгжим аппаратур бэлэглэв. 
53
Хэрлэн
“Гэр дулаан бол Сэтгэл дулаан” хөтөлбөрийн хүрээнд ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй болон өрх толгойлсон иргэдийн 3000 өрхөд тус бүр 2 тонн нүүрс үнэгүй олгов.
2016-2018
54
Япон Улсын эмч нарыг Чойбалсан хотод урьж, 200 гаруй хүүхдийг зүрхний үзлэгт үнэ төлбөргүй хамруулав.
55
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн “Хүүхэд хөгжил” төвд автобус бэлэглэв.
56
Хэрлэн сумын 20 иргэний эмчилгээний зардалд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэв.
57
Хэрлэн сумын нэг гэр бүлд өвлийн байшинтай болоход санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэв.
58
Ахлах ангийн 3000 сурагчид ирээдүйд мэргэжлээ зөв сонгоход дэм болох “Шинэ алхам” ном бэлэглэв.
59
Хэрлэн сумын 13 оюутанд гадаад, дотоодын их, дээд сургуульд суралцахад сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгов.
60
Хүүхэд залуусын дунд “Титэм үг” илтгэлийн уралдааныг жил бүр явуулж, шагналт байр эзэлсэн 34 оролцогчийг их, дээд сургуулийн сургалтын тэтгэлэгт хамруулан, уралдааны шилдэг 8 сурагч, багшийг гадаадад аялуулав.
61
Политехник коллежийн ангийг 110.0 сая төгрөгөөр иж бүрэн тохижуулав.
62
Залуучуудын үүсгэн байгуулсан ТББ-уудын урлаг спорт, боловсрол гэх мэт нийгмийн хөгжил рүү чиглэсэн арга хэмжээнүүдэд тогтмол санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэв.
63
Цэргийн 30 алба хаагчдад санхүүгийн урамшуулал олгов.
64
“Дорнодын хөгжил Дорнодын залуус биднээс хамаарна” сэдэвт хэлэлцүүлэг, сургалт, спорт арга хэмжээг зохион байгуулав.
65
ХДТ-ын уран бүтээлчдийг цалингийн зээлийн хүүнээс чөлөөлөх ажилд дэмжлэг үзүүлэн 30.0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгов.
66
Цэцэрлэгийн багш нарыг цалингийн зээлийн хүүнээс чөлөөлөх ажилд дэмжлэг үзүүлэв.
67
Аймгийн “Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбоо”-ны үйл ажиллагааг дэмжиж, эмэгтэйчүүдийн бизнесийн гараанд хөрөнгө оруулах зорилгоор 50.0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгов.
68
Хэрлэн сумын 24 иргэнийг орон нутгийнхаа сувилалд сувилуулахад 8.1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
2019
69
Хилийн 0132 дугаар ангийн засвар тохижилтод 10.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв. 
70
Халхын голын байлдааны ялалтын 80 жилийн ойд зориулан “Анд нөхдийн холбоо” ТББ-ын бүтээж буй баримтат кинонд 3.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
71
Халхын голын байлдааны ялалтын 80 жилийн ойг сурвалжлахад “Дорнод медиа” группэд 630.000 төгрөгийн шатахууны дэмжлэг үзүүлэв.
 

скачать dle 12.0

Next Post

Шинэ мэдээ